Načelnik Gradske uprave za saobraćaj komunalne i inspekcijske poslove

Vitomir Obrenčević

Rođen u Šapcu 09.03.1983. godine.
Osnovnu školu završava u Glušcima, a srednju  ekonomsko trgovinsku školu u Šapcu, smer pravni tehničar. 2011.  godine diplomira na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu i stiče zvanje diplomirani pravnik.
Po završetku studija  obavlja Stručnu praksu  na poslovima diplomiranog pravnika u ,,Sremskim novinama“, a zatim  u Ekonomskoj školi ,,9 maj“ Sremska Mitrovica radi na poslovima nastavnika predmetne nastave. Tokom dve godine bio je angažovan od strane nevladine odrganizacije ,,Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti“ na poslovima pružanja besplatne pravne pomoći izbeglim licima, interno raseljenim licima i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. Nakon toga radi u Gradskoj upravi za obrazovanje, kuluru i sport Grada Sremska Mitrovica, na poslovim iz oblasti klupskog sporta. Od avgusta 2019. do marta 2021. godine radi u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na radnom mestu inspektora  rada, a zatim u Gradskoj upravi za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove  obavlja poslove načelnika Komunalne milicije, u tajanju od godinu dana.
Januara 2022. godine imenovan je za v. d. načelnika Gradske uprave za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove. 
Oženjen, otac jednod deteta.