Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Vedran Đukić, diplomirani pravnik
Svetog Dimitrija 13
Kancelarija broj 4
zpl@sremskamitrovica.org.rs