Начелник Градске управе за саобраћај комуналне и инспекцијске послове

Јасна Познановић

Рођена је у Сремској Митровици 31.7.1988. Основну и средњу школу завршава у родном граду, потом завршава студије Универзитета у Београду и стиче звање специјалиста санитарно еколошки инжењер. Прва радна искуства стиче радом на пројектима унутар интернационалних компанија Coca Cola HBC и Victoria Group. 

Приправнички стаж почиње у Градској управи за пољопривреду и заштиту животне средине 2016.
године и наставља да обавља послове у области заштите животне средине. Од 2020. године, прелази у  Покрајински секретаријат за здравство, сектор санитарног надзора на пословима санитарног инспектора, а од фебруара 2022. год. обавља послове заменице начелника санитарне инспекције за Сремски округ.

Од маја 2023. године обавља послове в.д. начелника Градске управе за саобраћај комуналне и
инспекцијске послове. Говори енглески језик.