Начелник Градске управе за саобраћај комуналне и инспекцијске послове

Витомир Обренчевић

Рођен у Шапцу 09.03.1983. године.
Основну школу завршава у Глушцима, а средњу  економско-трговинску школу у Шапцу, смер правни техничар. 2011.  године дипломира на Правном факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду и стиче звање дипломирани правник.
По завршетку студија  обавља Стручну праксу  на пословима дипломираног правника у ,,Сремским новинама“, а затим  у Економској школи ,,9 мај“ Сремска Митровица ради на пословима наставника предметне наставе. Током две године био је ангажован од стране невладине одрганизације ,,Балкански центар за миграције и хуманитарне активности“ на пословима пружања бесплатне правне помоћи избеглим лицима, интерно расељеним лицима и социјално угроженим категоријама становништва. Након тога ради у Градској управи за образовање, кулуру и спорт Града Сремска Митровица, на пословим из области клупског спорта. Од августа 2019. до марта 2021. године ради у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на радном месту инспектора  рада, a затим у Градској управи за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове  обавља послове начелника Комуналне милиције, у тајању од годину дана.
Јануара 2022. године именован је за в. д. начелника Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове. 
Ожењен, отац једнод детета.