Избори МЗ 2021

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1.    Упутство за спровођење избора за савете МЗ
1.1  Пријава кандидата МЗ-1
1.2  Списак бирача који подржавају кандидата МЗ-2
1.3  Потврда о упису у бирачки списак МЗ-3
1.4  Решење о проглашењу кандидата МЗ-4
1.5  Записник о раду бирачког одбора МЗ-5
1.6  Гласачки листић МЗ-6
1.7  Контролни листић МЗ-7
1.8  Пријава посматрача МЗ-8
1.9  Пријава домаћих и страних посматрача МЗ-9
1.10 Извештај о присутности на БМ МЗ-10
1.11 Овлашћење за праћење МЗ-11
1.12 Овлашћење за праћење МЗ-12
1.13 Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места МЗ-13
1.14 Записник о примопредаји пре гласања МЗ-14
1.15 Записник о примопредаји после гласања МЗ-15
1.16 Изјава бирача МЗ 16

2.    Роковник
3.    Правила о раду бирачких одбора 

Инструкција за уплату накнаде за оверу изјаве бирача

4.     Решења о одређивању бирачких места