КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА МЕЂУМЕСНОГ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, А ПОХАЂАЈУ ШКОЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Конкурс

Пријава

Предлог листе

Захтев за накнаду трошкова међумесног превоза средњошколаца 2023

Коначна листа- превоз ученика средњих школа

Обавештење- потписивање уговора