ОБЈАВЉЕНА РАНГ ЛИСТА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ВАУЧЕРЕ

Објављена је ранг листа грађана који су стекли право на добијање енергетских ваучера. Захваљујући уштеди од 3,5 милиона динара, коју је Град Сремска Митровица остварио јер није било новогодишње расвете, украса и клизалишта, где се поред уштеде електричне енергије уштедело и на трошковима постављања и монтирања истих, укупна средства за енергетске ваучере износе 8,5 милиона динара. Управо због тога, све пристигле пријаве које исоуњавају прописане услове оствариле су право на енергетске ваучере.

Пристигло је 947 пријава, од којих је важећих било 880. Рок  да се искористе ваучери је три месеца од дана преузимања.

По речима Дражена Риђошића, начелника Градске управе за социјалну заштиту и заштиту животне средине, грађани ће бити позивани телефонским путем за преузимање ваучера у Градској кући. Приликом добијања ваучера, они могу да иду на стоваришта и за сопствени новац у износу од 10.000 динара купе дрва, угаљ, пелет или брикет. Након тога подносе захтев у Градској кући на којем ће навести име и презиме, адресу и банковни рачун, на који  ће Град извршити рефундацију трошкова. Грађани који ће користити ваучер за Јавно комунално предузеће „Топлификације” одлазе са ваучером директно код њих.

Ранг листа ће бити постављена на огласним таблама Града Сремска Митровица, а постављена је на интернет страници Центра за социјални рад „Сава”, као и на званичном сајту Града www.sremskamitrovica.rs