ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ МЕСТА ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА I У ГУ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Конкурс

Изјава 1

Изјава 2