ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈ ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Јавни позив

Образац захтева

Модел етичког кодекса