ОДРЖАНА РАДИОНИЦА „МОДЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

У Градској кући одржана је радионица на тему „Модели и перспективе управљања отпадом у Граду Сремска Митровица“, реализована у оквиру пројекта „Одрживи развој за све – платформа за локални дијалог“. Пројекат се спроводи у партнерству са Градом Сремска Митровица и невладином организацијом „Регионална иницијатива Срема“.

Присутне је поздравио Томислав Јанковић, народни посланик у Републичком парламенту и члан одбора Скупштине Републике Србије за заштиту животне средине.

Радионицу је водила Тамара Милковић, дипл. еколог за заштиту животне средине, која је том приликом рекла да је ова радионица веома значајна, јер на њој присуствују грађани, са којима треба разговарати на тему управљања отпадом, да чују где је Сремска Митровица сада и шта је даље у плану када је ова тема у питању. Милковић је додала да је Сремска Митровица једна од водећих локалних самоуправа у овој области. Управо због тога, како је истакла, важан је глас народа, њихове сугестије и идеје да би се даље унапређивао систем управљања отпадом.

У наредном периоду, како је рекла Тамара Милковић, у плану је постављање преко 300 контејнера за примарну сепарацију у стамбеним насељима. У питању су нове локације које ће бити доступне свим грађанима. Након што се усаврши систем примарне сепарације пет амбалаже, папира, картона и метала следи органски отпад, који чини 60% од укупне количине отпада. Следећи корак је брига о компостирању, као и едукација и подела компостера суграђанима.