РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОПЛОВОДА И ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА У УЛИЦИ ЈЕВРЕМА ВИДИЋА

У току су радови на реконструкцији постојеће секундарне мреже топловодних прикључака за објекте у улици Јеврема Видића, који су се топлотном енергијом снабдевали из топлотне станице смештене у објекту на адреси Светог Стефана 13.

По речима директора ЈКП „Топлификација“ Славка Сладојевића, служби одржавања ЈКП „Топлификација“ је, након приватизације објекта бивше Модне куће, приступ топлотној подстаници у том објекту био знатно отежан. Да би се предупредиле нежељене ситуације, а превасходно да би се обезбедило поуздано снабдевање топлотном енергијом свих објеката, приступило се реконструкцији постојећих пумпних станица у индиректне топлотне подстанице, као и изградњи примарних топловодних прикључака до објеката у улици Јеврема Видића 6 и Јеврема Видића 10.

Сладојевић је додао да су топлотне подстанице за поменуте објекте завршене, док се тренутно изводе радови на реконструкцији топловода, који ће бити завршени за 15 дана.

Вредност радова за замену топловода је 6,5 милиона динара, док је вредност радова на топловодним подстаницама 5,4 милиона динара.