ПРИНУДНА ИЗВРШЕЊА (УКЛАЊАЊЕ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ОБЈЕКАТА), 404-82/2016-VI

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда