ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА ПОСЛОВИ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ И НАПЛАТЕ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА – ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР - ИЗВРШИТЕЉ

Оглас
Изјава 1
Изјава 2