ИНТЕРНИ КОНКУРС У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - ПОСЛОВИ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ И НАПЛАТЕ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА - ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР - ИЗВРШИТЕЉ

Конкурс

Изјава 1

Изјава 2