ИНТЕРНИ КОНКУРС У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - ПРАЋЕЊЕ РАДА ЈАВНИХ И ЈК ПРЕДУЗЕЋА

Конкурс

Изјава 1

Изјава 2