JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE SAMOZAPOŠLJAVANJU

Javni poziv

Evaluacioni kriterijumi

Prijavni formular

Rok za prijavu za javni poziv za učešće u programu podrške samozapošljavanju je produžen do 08. juna.