ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ У СВРХУ ГЕНЕРИСАЊА ПРИХОДА И СТВАРАЊА МОГУЋНОСТИ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ БИЗНИСА

Јавни позив

Образац 1

Образац 2