НАСТАВАК УРЕЂЕЊА СЕОСКИХ ПУТЕВА

У Сремској Митровици се претходних година интензивно радило на унапређењу квалитета живота сеоског становништва, градиле су се нове и реконструисале старе школе, вртићи, здравствене амбуланте, парохијски домови и капеле, спортска игралишта, јавна расвета, спроводила се гасна и водоводна мрежа, а посебно се радило на пољу уређења руралне путне инфраструктуре.

И ове године наставља се са реконструкцијом сеоских саобраћајница, категорисаних и некатегорисаних путева, као и са шљунчењем атарских путева. Тренутно се атарски путеви насипају у Равњу и викенд насељу у Манђелосу. У Дивошу је асфалтирана Пионирска улица и паркинг испред цркве, а гебаним асфалтом си спојене улице Партизанска и Слобода. У Лежимиру су радови на асфалтирању пута који води до сеоског гробља.