НОВИ КОЛ ЦЕНТАР – ЗА БОЉУ КОМУНИКАЦИЈУ СА ГРАЂАНИМА

Нова електронска услуга за бољу комуникацију грађана са јавном управом  доступна je за сва питања становницима Града Сремска Митровица. 
Грађанима је омогућено да позивом на број телeфона 022.2152.942 и 022.2152.952, као и путем мејла  kontaktcentar@sremskamitrovica.org.rs  поставе питање, пријаве проблем или да упуте предлог надлежним службама, а да одговор добију у најкраћем времену.