ДО КУЋЕ НА СЕЛУ У ШЕСТ КОРАКА

Министарство за бригу о cелу је у Палати Србија одржало радни састанак са представницима локалних самоуправа поводом другог јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом. Састанку су у име Града Сремска Митровица присуствовали Петар Самарџић, заменик градоначелнице и Душица Павловић, директорица Агенције за рурални развој.

До куће на селу се као и претходне године долази лако, у шест корака:

1. Подносилац пријаве самостално проналази сеоску кућу са окућницом, која је на продају;

2. Након контактирања продавца, подносилац пријаве попуњава "Образац пријаве" и обраћа се Агенцији за рурални развој;

3. Стручна лица јединице локалне самоуправе која су овлашћена да изврше процену изабране сеоске куће са окућницом, врше теренску контролу непокретности чија укупна вредност не може бити већа од 1.200.000,00 динара;

4. Теренској контроли присуствују купац (подносилац пријаве ) и потенцијални продавац. Продавац треба да се сагласи са процењеном вредности непокретности и то да наведе у изјави која је саставни део обавезне документације и коју подносилац пријаве шаље приликом конкурисања;

5. Испуњеност услова утврђују овлашћена стручна лица у обрасцу пријаве који је саставни део конкурсне документације и садржи изјаву коју потписује Градоначелница;

6. Последњи корак је да подносилац пријаве шаље Образац пријаве заједно са осталом прикупљеном документацијом прописаном програмом на адресу Министарства.

Кабинет градоначелнице је припремио радну групу сачињену од стручних лица која ће као и претходне године дати максималан напор и оперативност, како би се и ове године удомило што више породица.

Све додатне информације могу се добити у просторијама Агенције за рурални развој Града Сремска Митровица, на адреси Светог Димитрија број 6, или на број телефона 610-573.