ПОЧЕТАК ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ЛАЋАРКУ

Геодетским снимањима подлоге, У Месној заједниви Лаћарак,  започета је реализација пројекта изградње канализационе мреже.

Градоначелница је формирала радну групу за праћење пројектне документације, која ће наставити и праћење извођења радова на фекалној канализацији. Предвиђа се наставак радова у јужном делу МЗ Лаћарак. У току је израда пројектне документације, а након прибављања техничке документације и неопходне грађевинске дозволе започеће и извођење радова.

Укупна дужина канализационе мреже износиће 14km мреже, а пројектом ће бити дефинисана и потребна изградња црпних станица, неопходне за функционисање фекалне канализације.  

Како је рекла Весна Скакун, председница Савета МЗ Лаћарак, наставак радова на канализационој мрежи је од великог значаја за становнике Лаћарка, чиме ће се решити проблем изливања септичких јама.

Одобравањем Пројекта изградње канализационе мреже која се реализује кроз пројекат “Чиста Србија”, у Митровици ће бити изграђена канализациона мрежа дужине око 21km, а поред Лаћарка, радиће се канализациона мрежа у насељима Јалија и Мала Босна.