ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ

Из градског буџета се током године плаћају све обавезе локалне самоуправе. Исто тако у буџет се сливају приходи из којих се подмирују те обавезе. 
Градоначелник и локална управа спроводе градску политику, а главна полуга те политике и развоја је управо буџет града.
Приликом дефинисања буџета, за Град Сремска Митровица најважнијег документа, руководе се законским оквиром и прописима, стратешким приоритетима развоја и другим елементима.
Грађански водич кроз буџет 2022. можете да  преуземете кликом овде