ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТВАРАЈУ АКЦИЈУ

Поводом реализације пројекта ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ЗА СВЕ – ПЛАТФОРМА ЗА ЛОКАЛНИ ДИЈАЛОГ, који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу  (SDC) кроз програм „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“,  у понедељак 18. октобра у Сремској Митровици је одржан састанак представника града са експертом за техничку сарадњу у оквиру програма ACT.

Овом приликом разговарано је у могућностима додатног унапређења процеса грађанског учешћа и транспарентности у буџетском процесу као и о доступности буџетских докумената Града Сремска Митровица на градској wеб страници. На састанку је од стране експерта гђе Милијане Здравковић – Михајлов констатовано да Град Сремска Митровица на завидном нивоу спроводи процес програмског буџетирања који је транспарентан и потпуно отворен за грађане. О овој теми разговарало се у светлу актуелне градске кампање ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2022 – заједно живимо, планирамо и градимо! 

Град је спреман да иде и корак даље и да, поред припремљеног „Грађанског водича кроз буџет града“, припреми и „Грађански водич кроз одлуку о завршном рачуну“ што ће додатно учинити грађане информисанијим о начину трошења јавних финансија и реализацији планираних пројеката. Сматрамо да је то логичан потез одговорне власти – изјавио је Петар Самарџић, заменик градоначелнице. 

На састанку су договорене три фазе реализације техничке помоћи АЦТ програма: 1) уређивање посебног дела интернет странице Града Сремска Митровица који се односи на буџет и буџетска документа; 2) одржавање радионице о значају објављивања буџетских докумената и јавних расправа на интернет страници града; 3) Израда Грађанског водича кроз одлуку о завршном рачуну буџета града. 

Састанак је одржан и у светлу манифестације „Европска недеља локалне демократије“  - иницијатива коју координира Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе. Овај догађај посебно је усмерен на локалне и регионалне власти (локалне заједнице, градове, општине, покрајине, регије). Циљ је промоција и подстицање демократског суделовања на локалном нивоу кроз јавне иницијативе које укључују грађане. Ове године тематски програм има управо активизам локалне заједнице у оквиру тема животне средине: "Заштита природе: Локалне заједнице стварају акцију". 

Састанку су присуствовали заменик градоначелнице Петар Самарџић, секретар Скупштине града Милош Мишковић и члан Канцеларије за ЛЕР Мирка Гмизић. Испред партнерске организације „Регионалне иницијативе Срема“, присуствовали су Зоран Радаковић, Томислав Јанковић, и Милан Мирић.