ПРВЕ ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ ЗА АКТИВНО ГРАЂАНСКО ДРУШТВО - УПИТНИК

УПИТНИК ОЦД

УПИТНИК ЗА ГРАЂАНЕ

Дана 27.09.2021. године одржан је први састанак између представника Удружења „Регионалне иницијативе Срема“ и представника руководства Града Сремска Митровица, у циљу припреме првих активности предвиђених пројектом “ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ЗА СВЕ – платформа за локални дијалог”, одобреним од Швајцарске агенције за развој и сарадњу кроз програм „Заједно за активно грађанско друштво“.

Према речима Јелене Мицић, руководиоца пројекта, задатак пројектног тима је да се повећа учешће представника организација цивилног друштва и јавности у процедурама доношења јавних политика и одлука на нивоу локалне заједнице у области заштите животне средине.

На састанку су разматрани модалитети унапређење рада Скупштине града у циљу веће заступљености представника организација цивилног друштва, у поступку доношења одлука у области екологије.

Утврђене су основне смернице у изради упитника за грађане, предстванике градске власти и организације цивилног друштва у циљу израде анализе постојећих активности цивилног сектора у Срему, сарадња са јединицама локалне самоуправе и актуелни механизми доношења локалних политика од значаја за заштиту животне средине и одрживи развој.

Такође, разматрани су модалитети и начини формирања неформалне одборничке групе која ће примарно за циљ имати сарадњу са огранизацијама цивилног сектора у поступку доношења одлука у области заштите животне средине, тзв. зелене одборничке групе.

Састанку су присуствовали представници Удружења "Регионалне иницијативе Срема" , Јелена Мицић и Милан Мирић, као и представници Града Сремска Митровица, заменик градоначелнице, Петар Самарџић и секретар Скупштине града, Милош Мишковић.