ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ЗА СВЕ – платформа за локални дијалог

Свечаношћу одржаном 14. септембра у београдском Аеро клубу обележен је почетак спровођења нових пројеката партнерских иницијатива које финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ) кроз пројекат „Заједно за активно грађанско друштво – ACT“.


Одобрени пројекти представљају заједничке иницијативе локалних удружења грађана и јединица локалне самоуправе. Циљ пројеката је да се кроз заједничке иницијативе грађанских удружења и локалних самоуправа створе нови механизми за веће учешће грађана у процесу доношења одлука, пружању услуга грађанима на локалу и за повећање мониторинга рада локалних органа власти.
Пројекат АCТ спроводи конзорцијум који чини швајцарска организација Helvetas Swiss Intercooperation и удружење Грађанске иницијативе из Београда.
Један од 16 градова у којим се реализује Пројекат АCТ је и Град Сремска Митровица, стога су свечаности у београдском Аеро клубу присуствовали Петар Самарџић, заменик градоначелнице Сремске Митровице и Милан Мирић, у име пројектног партнера - Удружења „Регионалне иницијативе Срема“.


Митровачки АCТ пројекат "ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ЗА СВЕ – платформа за локални дијалог", за општи циљ има веће учешће представника цивилног друштва и јавности у процедурама доношења јавних политика и одлука на нивоу локалне заједнице, у области заштите животне средине и одрживог развоја.
Пројектом се жели постићи већа видљивост и ојачани капацитети "зелених" и осталих организација цивилног друштва од интереса у Срему за заговарање, учешће и мониторинг у процесу доношења одлука на локалном нивоу у области екологије и одрживог развоја.
Предвиђено је и формирање "Зелене мреже Срема" као званичног социјалног партнера и заинтересоване стране при доношењу политика одрживог развоја локалне заједнице у Срему, уз успостављање „Зелене одборничке групе” и механизма "зелене столице" у градском парламенту.