ЕДУКАЦИЈА О БРЕНДИРАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ

Туристичка организација Града Сремска Митровица у сарадњи са Туристичком организацијом Србије и Центром за истраживањa и студије туризма, организовала је едукацију људи у туризму о креирању кровног бренда туристичких дестинација.

Петар Самарџић, заменик градоначелнице, рекао је да Сремска Митровица има огроман потенцијал за развој туризма и то свих видова туризма, од еко и етно туризма, преко верског, манифестационог, културног до агро и руралног туризма, али и да тај потенцијал није најбоље искоришћен и није најбоље презентован туристима. Да би се то стање унапредило од великог значаја су едукације које су намењене људима који се на локалном нивоу баве развојем туризма, а које воде лица која имају огромно искуство, знање и вештине у области туристичке привреде. За очекивати је да ће овакве едукације допринети унапређењу алата за промоцију, маркетинг и брендирање туристичке дестинације, производа и услуга и то у правом моменту, када се очекује и формирање градског туристичког инфо центра који ће управо имати ту функцију. Самарџић је изразио очекивање да ће радионица изнедрити решења за привлачење инвеститора и решења за унапређење презентације туристичког потенцијала Митровице, што ће допринети да наш град постане позната туристичка дестинација у коју ће долазити и страни и домаћи туристи.

Како је навео др Милан Ћулић, председник Управног одбора Центра за истраживања и студије туризма, тема радионице јесте дефинисање начина на који једна дестинација креира бренд, и с друге стране иницира процес брендирања кроз период свог развоја.

Душан Дрча, директор митровачке Туристичке организације, истиче да људи у туризму имају циљ да туризам добије статус једне од приоритетних развојних привредних грана у нашој земљи и да с њим повезане привредне гране буду фактор стабилног одрживог раста и развоја, а за достизање тог циља битно је брендирање туристичке дестинације.