ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ РАДУ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ ПУТНИЧКИХ АГЕНЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗБОГ ПОТЕШКОЋА У ПОСЛОВАЊУ ПРОУЗРОКОВАНИХ ЕПИДЕМИЈОМ БОЛЕСТИ COVID-19

Јавни позив

Изјава

Захтев за доделу субвенција

Решење о додели субвенција