ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ РАДУ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КОЈИ ОБАВЉАЈУ УГОСТИТЕЉСКУ ДЕЛАТНОСТ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У ОБЈЕКТУ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ИЛИ ОБЈЕКТУ ТИПА НОЋНИ БАР

Јавни позив

Захтев за доделу субвенција - објекти типа ноћни бар

Захтев за доделу субвенција - објекти који се налазе у јавној својини других нивоа власти

Изјава

Решење о додели субвенција