ИСПЛАЋЕНА ПОМОЋ СВЕЧАНИМ САЛАМА

Недавно је завршена исплата помоћи кафићима, ресторанима, хамбургеријама, дечјим играоницама и другим угоститељским радњама, које су годину дана пословале са великим потешкоћама, услед ситуације, изазване вирусом Covid-19.

Привредни субјекти из овог сектора, који су претрпели највеће губитке у пословању су свечане сале, односно угоститељски објекти, који се баве изнајмљивањем простора за организовање прослава. Ови субјекти, ни претходне ни ове године, због бројних ограничења услед епидемсјких мера забране окупљања, нису могли да послују нити стичу било какав приход, а били су у обавези да измирују изутетно високе фиксне трошкове и текуће дажбине, и током периода када нису радили. Из тог разлога Град Сремска Митровица је определио 10 милиона динара за помоћ свечаним салама, а по јавном позиву је седам субјеката остварило право на ову врсту помоћи. Критеријум за доделу средстава, био је годишњи промет из 2019.године, те су привредници добили помоћ од 500 хиљада динара до 3 милиона динара, у зависности од обима пословања у 2019 години.

Прва половина средстава је већ исплаћена свим свечаним салама, а других 50% могу очекивати на својим рачунима почетком следећег месеца.

Тим поводом је заменик градоначелнице, Петар Самарџић, посетио cвечану салу "Event centar" у Лаћарку, која је остварила право на 1.500.000 динара помоћи.