КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА РЕАЛИЗУЈЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2021. ГОДИНИ

КОНКУРС

АНЕКС 1 - ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

АНЕКС 2 - БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

АНЕКС 3 - НАРАТИВНИ БУЏЕТ 

ФОРМУЛАР ПРИЈАВЕ

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА