ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ СТАНОВА У ВИШЕПОРОДИЧНИМ СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ

Јавни позив