ЈАВНИ КОНКУРС У ГУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ - ПОСЛОВИ САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

Оглас

Изјава 1

Изјава 2