ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОСЛОВИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У ГУ ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

КОНКУРС

ИЗЈАВА 1

ИЗЈАВА 2