ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОСЛОВИ ИНТЕРНЕ ДОСТАВЕ У ГУ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ

КОНКУРС

ИЗЈАВА 1

ИЗЈАВА 2