КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА КАО ДОТАЦИЈА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА – ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Koнкурс

Пријава - Верске заједнице

Пријава - Манифестацијe