Услуга консолидације, оптимизације и аутсорсинга система пословне штампе - 404-478/2019-V

Преглед јавне набавке на Порталу јавних набавки

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора