ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА – НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

 Закључак

 Оглас

 Конкурснa комисијa

 Изјава 1

 Изјава 2