Израда и постављање постамента за споменик Ћири Милекићу, бр. 404-388/2019-IX

Преглед јавне набавке на Порталу ЈН

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору