Јавни конкурс за попуњавање положаја у Градској управи за образовање, културу и спорт Града Сремска Митровица – заменик начелника Градске управе за образовање, културу и спорт

Закључак Градског већа о расписивању Јавног конкурса

Оглас

Изјава 1

Изјава 2

Решење о именовању Конкурсне комисије