Јавни конкурс за попуњавање положаја у Градској управи за буџет и локални економски развој Града Сремска Митровица – заменик начелника Градске управе за буџет и локални економски развој

Закључак Градског већа о расписивању Јавног конкурса

Оглас

Изјава 1

Изјава 2

Решење о именовању Конкурсне комисије