КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА РЕАЛИЗУЈУ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Конкурс

Формулар пријаве

Образац предлога пројекта

Буџет пројекта - Анекс 2

Анекс 3 - наративни буџет

Записник

Записник са II седнице