Инспекцијске службе и Комунална полиција

На основу чл. 6 Закона о комуналној полицији, Комунална полиција сарађује са грађанима у складу са законом и прописима а грађани Комуналној полицији могу подносити пријаве, притужбе, предлоге, петиције и сл. Грађани се Комуналној полицији по било којем горе наведеном основу могу обратити путем телефона 022/615-615, 066/615-1-615,  преко сајта града Сремска Митровица www.sremskamitrovica.rs. или личним доласком у просторије Комуналне полиције, Трг Вojвoђaнских Бригaдa 4.

Контакт телефон: 066/615-1-615

ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ

O ИНСПЕКЦИЈСКИМ СЛУЖБАМА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗЛАЗАК ИНСПЕКТОРА

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА    

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА 

ОБРАЗАЦ УПЛАТНИЦЕ (ПРИЛАЖЕ СЕ УЗ ЗАХТЕВ)

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018.ГОДИНУ 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА

komunalnapolicija@sremskamitrovica.org.rs