НАЈАМ ГРАДСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА (НАЈАМ ГИС ЈПП)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору