ИНТЕРНИ КОНКУРС У ГРАДСКОЈ УПРАВИ У ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ, ПОСЛОВИ ПРИЈЕМА ПОДНЕСАКА И ПРУЖАЊА ИНФОРМАЦИЈА СТРАНКАМА

Конкурс

Изјава 1

Изјава 2