ИНТЕРНИ КОНКУРС - ПОСЛОВИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У ОБЛАСТИ УГОСТИТЕЉСТВА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Конкурс

Комисија

Изјава 1

Изјава 2