ИНТЕРНИ КОНКУРС - ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА I У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Конкурс

Комисија

Изјава 1

Изјава 2