Парламентани и председнички избори 2022

ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У СТАЛНОМ САСТАВУ
Објављено:12.07.2023. године у 12:30 часова 

ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 11.02.2022. године у 10:00 часова

ПОСЛОВНИК О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 14.02.2022. године у 14:45 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Објављено: 21.02.2022. године у 10:30 часова

ЗАПИСНИК СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
Објављено: 23.02.2022. у 15:10 часова

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ, РАСПИСАНИМ ЗА 03. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ
Објављено: 23.02.2022. у 15:15 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено: 23.02.2022. у 15:20 часова

ЗАПИСНИК СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
Објављено: 26.02.2022. у 13:10 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено: 26.02.2022. у 13:15 часова

ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
Објављено: 01.03.2022. у 14:13 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено: 01.03.2022. у 14:20 часова

ЗАПИСНИК СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
Објављено: 04.03.2022. у 13:10 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРУПА ГРАЂАНА - МОРАМО
Објављено: 04.03.2022. у 13:13 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА КОАЛИЦИЈА БОШКО ОБРАДОВИЋ
Објављено: 04.03.2022. у 13:13 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА КОАЛИЦИЈА ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ - ДСС
Објављено: 04.03.2022. у 13:15 часова

ЗАПИСНИК СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
Објављено: 08.03.2022. у  09:50 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено: 08.03.2022. у  09:55 часова

ЗАПИСНИК СА ШЕСТЕ  СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
Објављено: 10.03.2022. у  09:10 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено: 10.03.2022. у  09:15 часова

ЗАПИСНИК СА СЕДМЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
Објављено: 18.03.2022. у  14:30 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено: 18.03.2022. у  14:33 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено: 18.03.2022. у  14:36 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено: 18.03.2022. у  14:40 часова

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ГИК ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПОСТАЈУ ДЕО ПОСЕБНОГ САСТАВА ГИК ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
Објављено: 18.03.2022. у  14:44 часова

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ГИК ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПОСТАЈУ ДЕО ПОСЕБНОГ САСТАВА ГИК ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
Објављено: 18.03.2022. у  14:48 часова

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ГИК ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПОСТАЈУ ДЕО ПОСЕБНОГ САСТАВА ГИК ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
Објављено: 18.03.2022. у  14:52 часова

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ГИК ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПОСТАЈУ ДЕО ПОСЕБНОГ САСТАВА ГИК ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
Објављено: 18.03.2022. у  14:55 часова

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ГИК ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПОСТАЈУ ДЕО ПОСЕБНОГ САСТАВА ГИК ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
Објављено: 18.03.2022. у  14:58 часова

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ГИК ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПОСТАЈУ ДЕО ПОСЕБНОГ САСТАВА ГИК ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
Објављено: 18.03.2022. у  15:01 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено: 19.03.2022. у  15:05 часова

ЗАПИСНИК СА ОСМЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
Објављено: 23.03.2022. у 15:45 часова

ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
Објављено: 23.03.2022. у 15:46 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено: 23.03.2022. у  15:09 часова

РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ РЕШЕЊА
Објављено: 23.03.2022. у  15:11 часова

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено: 25.03.2022. у  14:00 часова

ОДЛУКА О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ПРЕДСЕДНИКУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРОМЕНИ ЧЛАНА ИЛИ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА У СТАЛНОМ И ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ БИРАЧКИХ ОДБОРА
Објављено: 25.03.2022. у  14:02 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено: 25.03.2022. у  14:03 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено: 25.03.2022. у  14:04 часова

ЗАПИСНИК СА ЧЕТРНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА  
Објављено: 20.04.2022. у  10:15 часова

РЕШЕЊЕ ТРОШКОВИМА ПРЕВОЗА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
Објављено: 20.04.2022. у  10:20 часова

ЗАПИСНИК СА ПЕТНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
Објављено: 29.04.2022. у  11:27 часова

РЕШЕЊЕ О НАКНАДАМА
Објављено: 29.04.2022. у  11:31 часова

ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 22.9. 2022. године у 14:10 часова

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ МАНДАТА
Објављено: 22.9. 2022. године у 14:12 часова

ЗАПИСНИК СА ШЕСНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објабљено 26.12.2022. године у 13:30 часова

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ МАНДАТА
Објабљено 26.12.2022. године у 13:35 часова

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ МАНДАТА
Објабљено 26.12.2022. године у 13:36 часова

ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено 13.04.2023. године у 13:25 часова

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ МАНДАТА
Објављено 13.04.2023. године у 13:26 часова

ЗАПИСНИК СА СЕДАМНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено 13.04.2023. године у 13:27 часова

ЗАПИСНИК СА ОСАМНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено 13.04.2023. године у 13:28 часова

ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено 28.09.2023. године у 12:55 часова

ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено 28.09. 2023. године у 12:56 часова

ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено 28.09. 2023. године у 12:57 часова

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ МАНДАТА
Објављено 28.09.2023. године у 12:59 часова

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ МАНДАТА
Објављено 28.09.2023. године у 13:00 часова

ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 01.11.2023. године у 13:50 часова

ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 01.11.2023. године у 13:52 часова

ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Објављено: 01.11.2023. године у 13:53 часова