Допунска решења


ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 1
Објављено: 31.03.2022. године у 09:30 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 3
Објављено: 31.03.2022. године у 09:31 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 4
Објављено: 31.03.2022. године у 09:32 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 5
Објављено: 31.03.2022. године у 09:33 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 6
Објављено: 31.03.2022. године у 09:35 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 7
Објављено: 31.03.2022. године у 09:36 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 8
Објављено: 31.03.2022. године у 09:37 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 9
Објављено: 31.03.2022. године у 09:38 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 10
Објављено: 31.03.2022. године у 09:39 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 11
Објављено: 31.03.2022. године у 09:40 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 12
Објављено: 31.03.2022. године у 09:41 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 13
Објављено: 31.03.2022. године у 09:42 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 14
Објављено: 31.03.2022. године у 09:43 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 15
Објављено: 31.03.2022. године у 09:44 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 16
Објављено: 31.03.2022. године у 09:45 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 17
Објављено: 31.03.2022. године у 09:46 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 18
Објављено: 31.03.2022. године у 09:47 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 19
Објављено: 31.03.2022. године у 09:48 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 20
Објављено: 31.03.2022. године у 09:49 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 21
Објављено: 31.03.2022. године у 09:50 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 22
Објављено: 31.03.2022. године у 09:51 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 23
Објављено: 31.03.2022. године у 09:52 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 24
Објављено: 31.03.2022. године у 09:53 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 25
Објављено: 31.03.2022. године у 09:54 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 26
Објављено: 31.03.2022. године у 09:55 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 27
Објављено: 31.03.2022. године у 09:56 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 28
Објављено: 31.03.2022. године у 09:57 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 29
Објављено: 31.03.2022. године у 09:58 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 30
Објављено: 31.03.2022. године у 09:59 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 31
Објављено: 31.03.2022. године у 10:00 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 32
Објављено: 31.03.2022. године у 10:01 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 33
Објављено: 31.03.2022. године у 10:02 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 34
Објављено: 31.03.2022. године у 10:03 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 35
Објављено: 31.03.2022. године у 10:04 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 36
Објављено: 31.03.2022. године у 10:06 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 37
Објављено: 31.03.2022. године у 10:07 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 38
Објављено: 31.03.2022. године у 10:08 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 39
Објављено: 31.03.2022. године у 10:10 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 40
Објављено: 31.03.2022. године у 10:11 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 41
Објављено: 31.03.2022. године у 10:12 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 42
Објављено: 31.03.2022. године у 10:13 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 43
Објављено: 31.03.2022. године у 10:14 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 44
Објављено: 31.03.2022. године у 10:15 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 46
Објављено: 31.03.2022. године у 10:17 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 47
Објављено: 31.03.2022. године у 10:19 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 48
Објављено: 31.03.2022. године у 10:20 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 52
Објављено: 31.03.2022. године у 10:21 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 53
Објављено: 31.03.2022. године у 10:23 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 54
Објављено: 31.03.2022. године у 10:25 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 55
Објављено: 31.03.2022. године у 10:26 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 56
Објављено: 31.03.2022. године у 10:28 часова

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - БМ 57
Објављено: 31.03.2022. године у 10:30 часова